Activiteitencommissie

De activiteitencommissie probeert in samenwerking met het bestuur en de andere commissies activiteiten te organiseren die de band tussen de leden onderling en de band met de vereniging verstevigen.

De activiteitencommissie organiseert de onder andere de volgende activiteiten om de financiële positie van de vereniging te versterken:

  • Verloting bij wedstrijden van het 1ste elftal;
  • Vier maal per jaar Rad van Avontuur na een thuiswedstrijd van het eerste elftal;
  • Jaarlijkse Bazar;
  • Jaarlijkse darttoernooi;
  • Barbecue tijdens de familiedag;
  • Snertactie;
  • Verhuur Rad van Avontuur;
  • En meer.

Algemeen e-mailadres Activiteitencommissie:activiteitencommissie@fean58.nl

activiteiten com (2)

Naam Functie Telefoonnummer E-mail
Jan de Boer Voorzitter 06 – 45 13 03 87 mail
Martijn Pestman Penningmeester 06 – 45 75 19 29 mail
Geert van der Veen Secretaris 06 – 30 78 91 85 mail
Gerrie Nicolai Lid 06 – 27 57 81 88 mail
Jeanet From Lid 06 – 50 64 71 74 mail
Sjoerd Stienstra Lid 06 – 48 80 72 61 mail
Harold van der Molen Verloting 1e elftal (geen lid) 06 – 51 00 17 22 mail