Goalgetterredactie

Goalgetter

De Goalgetter is het clubblad van de voetbalvereniging ’t Fean ’58. De Goalgetter komt acht keer per jaar uit. De oplage is 500.
Alle leden en sponsors ontvangen een clubblad, terwijl in het clubhuis een aantal exemplaren liggen voor geïnteresseerden.
De redactie wordt gevormd door Henk Postma, André van der Molen en Jacob Hielema. Kopij kan worden gemaild naar goalgetter@fean58.nl . De verdeling van de clubbladen wordt geregeld door Jan Egbert Brouwer, de enig overgeblevene van de ‘oude ploeg’ (zie historie hieronder).

Naam Telefoonnummer E-mail
Jacob Hielema 0512 – 36 23 22 mail
Henk Postma 0512 – 36 13 53 mail
André van der Molen 06 – 55 86 03 16 mail

 

 

 

Historie Goalgetter

De eerste editie van het clubblad verscheen in september 1967, negen jaar na de oprichting van de vereniging en werd eenvoudigweg ‘Clubblad van de vv ’t Fean ‘58’ genoemd. Een naam had het clubblad nog niet. In haar eerste nummer echter schreef de redactie een prijsvraag uit. De leden werden opgeroepen een naam voor het clubblad te bedenken. Al op het tweede nummer, dat uitkwam in oktober 1967, prijkte de naam Goalgetter. Klaas Dijkstra, eigenlijk zijn vrouw, bedacht de naam en wist hiermee een waardebon van fl. 20,- in de wacht te slepen.

De eerste redactieleden waren Martinus (Tinus) Jongsma, Simon Luimstra, tevens secretaris van ’t Fean ‘58, Hendrik van der Ploeg en Anne van der Werf, de toenmalige voorzitter. De Goalgetter bestaat nog steeds. De omslagen zijn in de loop van de jaren nogal eens gewijzigd. Niet alleen het formaat, maar ook de kleur. Waren de eerste jaargangen bescheiden van omvang, iets groter dan pocket formaat, pas in januari 1983 werd overgegaan op het huidige A4 formaat.

Wat kleur betreft was het helemaal een bont geheel. Waren de eerste edities bruin, in de jaren zeventig werden diverse kleuren grijs, groen en blauw gebruikt. In 1976 kwam er pas structuur in en werd steeds dezelfde kleur blauw gebruikt, al wijzigde de lay-out nogal eens. In 1996 werd overgeschakeld op een witte omslag. Met ingang van het seizoen 2010/2011 kreeg het clubblad een nieuwe voorkant, gebaseerd op de voorkant van het jubileumboek, dat werd uitgegeven ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de vereniging in 2008.

Werden de eerste zestien jaargangen vervaardigd door een drukkerij (Rekla Kopij), vanaf 1 januari 1983 werd de Goalgetter op eigen stencilapparatuur gedrukt. Eerst bij een van de redactieleden thuis, later in het clubhuis. Het februarinummer van 1983 bracht de eerste gedrukte fotopagina, nadat in het januarinummer nog was geëxperimenteerd met het kopiëren van een fotopagina, hetgeen een mislukking werd.

Na het stencilwerk zorgde een vaste raap- en nietploeg voor een keurig geheel, klaar om bij de leden bezorgd te worden. Deze ploeg bleef tot einde seizoen 2012/2013 in functie. Vanaf het seizoen 2013/2014 wordt de Goalgetter gedrukt en geniet, dus kant en klaar afgeleverd door de drukker. Een belangrijk voordeel van het laten drukken is, dat men niet meer gebonden is aan een fotopagina. De foto’s kunnen nu over het gehele blad worden verspreid, waardoor het blad een stuk leesbaarder werd. Daarmee kwam een grote wens van de redactie uit.