Sponsorcommissie

De sponsorcommissie opgericht met als doel alle sponsoractiviteiten binnen de vereniging te coördineren. Dit houdt in dat de sponsorcommissie de contacten met de (potentiële) sponsors aangaat c.q. onderhoudt.

De sponsorcommssie vindt het belangrijk dat de sponsors merken, dat hun steun gewaardeerd wordt. Deze waardering uit zich o.a. in het aanbieden van verschillende reclamemogelijkheden. Bovendien worden er regelmatig activiteiten voor onze sponsors georganiseerd (forumavond, het bezoeken van een wedstrijd uit het betaalde voetbal enz.).

sponsor com

Naam Functie Telefoonnummer E-mail
Pieter van der Meer Voorzitter 06 – 53 34 72 41 mail
Lieuwe Helmus Secretaris 06 – 43 83 99 63 mail
Willem van Kammen Penningmeester 06 – 46 31 21 49 mail
Klaas Grasdijk Lid 06 23 37 24 77 mail
Pieter van der Meer Lid 0512 – 36 51 17 mail
Fokke Nicolai Lid 06 – 48 34 22 41 mail