Zaal 1

Voornaam Achternaam
Bert Jan Alserda
Pieter Atsma
Djurre W. de Boer
Frans F. Hoeksma
Richard Hamstra
Louw-Ate Hoeksma
Andries Erik van der West
Anne Kooistra
Martijn Zuidema
Koen Dijkman
Ernst van der Berg
Leider Pieter Atsma