Uitnodiging algemene ledenvergadering

Aan alle leden van v.v. ’t Fean ’58

Uitnodiging algemene ledenvergadering.
Vrijdag 22 november 2019, aanvang 19.30 uur in het clubhuis.

 1. Opening
 2. Notulen ledenvergadering 2018
 3. Ingekomen stukken/mededelingen
 4. Algemeen jaarverslag 2018/2019
 5. Bestuursverkiezing
  Aftredend en herkiesbaar: Bob de Jong (wedstrijdzaken)
  Aftredend en niet herkiesbaar: Wessel Westra (interne zaken)

  Het bestuur stelt voor om Elvira van den Oort toe te voegen aan het bestuur als penningmeester.

  Tegenkandidaten kunnen, uiterlijk twee dagen voor de ledenvergadering, schriftelijk worden voorgedragen via secretaris@fean58.nl, ondertekend door ten minste zeven leden.
 6. Financiële verslaglegging penningmeester
 7. Verslag kascommissie
 8. Vaststellen begroting 2019/2020
 9. Jaarlijkse indexering contributie (vast agendapunt ledenvergadering)
 10. Voorstel statutenwijziging
 11. Voetbal en verbinding in Surhuisterveen
  Het bestuur vraagt toestemming om een onderzoek te starten naar een verregaande vorm van samenwerking tussen de beide voetbalverenigingen in Surhuisterveen.
 12. Rondvraag
 13. Sluiting

De notulen van de vorige ledenvergadering, het jaarverslag 2018/2019 en het financieel verslag liggen een half uur voor aanvang van de ledenvergadering ter inzage.

Namens het bestuur,

Gerard Veenstra, voorzitter
Jantsje Elzinga, secretaris

Deel dit bericht...Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
0Email this to someone
email