Algemene Ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering op 27 oktober 2017 werd prima bezocht. Meer dan vijftig leden tekenden de presentielijst. Uit de verslagen bleek dat de vereniging goed geboerd had. “We zijn financieel een gezonde club”, sprak voorzitter Gerard Veenstra, die met een tevreden blik terugzag op het afgelopen seizoen. Het jaarverslag liet ook een scala aan activiteiten zien. Spectaculaire zaken kwamen niet voorbij tijdens de ledenvergadering. Positief was de invulling van twee bestuursfuncties. Na twee jaar werd eindelijk het secretariaat weer bemand. De nieuwe secretaresse is Jantsje Elzinga. Nu nog wonend in Kollum, maar binnenkort verruilt zij deze plaats voor Opende. “Eerst heb ik nog getwijfeld toen ik werd gevraagd. Het kost nogal wat tijd en het geeft ook verplichtingen. Maar ik ben toch maar op het verzoek ingegaan”, aldus Jantsje Elzinga, die zelf voetbalde in Kollum. Het voetbalwereldje is haar dus niet vreemd.
Een andere nieuwkomer is Jan Willem van Kammen. Hij bemant binnen het bestuur de nieuwe portefeuille ‘Mediazaken’. Hij is al bijna zijn leven lang betrokken bij de vereniging, waar hij nog steeds actief is als voetballer. Door de komst van Jantsje Elzinga en Jan Willem van Kammen zijn er een tweetal jonge mensen toegevoegd aan het bestuur. Een positieve ontwikkeling.
Jan Lammers – technische zaken – was aftredend en herkiesbaar. Roel Postma was eveneens aftredend, maar niet herkiesbaar. “Daardoor moet er wat worden geschoven met de taakverdeling binnen het bestuur”, laat Gerard Veenstra weten. Zo wordt Jan Lammers vicevoorzitter en neemt Bob de Jong het wedstrijdsecretariaat op zich. Er wordt nog naarstig gezocht naar een penningmeester. “De vereniging draait financieel echter wel gewoon door”, stelde Gerard Veenstra zijn gehoor gerust.

Het nieuwe bestuur met achter v.l.n.r. Jantsje Elzinga, Jan Willem van Kammen, Bob de Jong en Harm Postma. Voor v.l.n.r. Jan Lammers, Gerard Veenstra en Wessel Westra.