Beleidsplan senioren 2015-2020 ’t Fean ’58

Het bestuur heeft voor de komende vijf jaar haar beleidsplan voor het seniorenvoetbal op de site gezet. In het plan worden de voetbaltechnische doelen, afspraken en richtlijnen uitgewerkt. Er wordt o.a. aandacht besteed aan:

a. Senioren heren voetbal

b. Damesvoetbal

c. Zaalvoetbal

Het meerjarenplan is een praktische handleiding voor alle leden binnen de vereniging en helpt ze om het vastgestelde (voetbal)beleid in de praktijk goed ten uitvoer te (kunnen) brengen. U kunt het document vinden op de site onder Clubinfo – Documenten of Beleidsplan Senioren 2015-2020