Algemene voorwaarden

Algemeen
1. Als ouder/voogd dient u bereid te zijn tot het vervullen van vrijwilligerswerkzaamheden. Tijdig wordt u op de hoogte gesteld, wanneer deze werkzaamheden dienen te worden verricht.
2. Bij beëindiging het lidmaatschap tijdens het seizoen, blijft de contributiebetaling voor het gehele seizoen verschuldigd.
3. Uitsluitend digitale afmelding van het lidmaatschap, wordt in behandeling genomen.
4. U verleent, tot wederopzegging, toestemming tot automatische incasso van de contributie.
5. De contributie zal worden geïnd in maanden januari en augustus
6. Ouders/verzorgers zijn verplicht, in overleg met leider en/of trainer, het vervoer naar “uit” wedstrijden te verzorgen.

Spelerspas
1. Vanaf Onder 13 is een geldige spelerspas nodig.
2. De KNVB vervaardigt de spelerspas. De pas wordt beheerd door de vereniging. (Dit is niet van toepassing voor de Onder 9 en Onder 11 pupillen).
3. Na ontvangst van de pas door de vereniging van de KNVB is men speelgerechtigd.
4. Alleen wanneer een speler met een overschrijvingsformulier komt, wordt de spelerspas meegegeven.

Ledenadministratie
1. De gegevens, zoals vermeld op het aanmeldingsformulier worden overgenomen in het ledenbestand van onze vereniging.
2. De gegevens worden ter beschikking gesteld aan de KNVB in verband met de aanmelding als lid.
3. U verklaart er mee bekend te zijn, dat de KNVB de adresgegevens eventueel beschikbaar stelt voor reclamemarketing en onderzoeksactiviteiten. Indien hiertegen bezwaar is, kunt u dit aan de vereniging en de KNVB kenbaar maken.

Voor aanvullende voorwaarden zie de informatiegids.