Documentatie

Trainingsschema’s

Klik hier om het trainingsschema 2019/2020 te downloaden

Beleidsplan senioren 2015-2020

In dit plan staan de voetbaltechnische doelen, afspraken en richtlijnen uitgewerkt voor de
verschillende geledingen binnen de vereniging. Er wordt aandacht besteed aan:

  • Senioren heren voetbal
  • Damesvoetbal
  • Zaalvoetbal

Dit plan moet als een praktische handleiding worden beschouwd die alle leden binnen de
vereniging helpt om het bestuurlijk vastgestelde voetbalbeleid in de praktijk goed ten uitvoer te
(kunnen) brengen.
Beleidsplan 2015-2020 senioren

Beleidsplan gezond clubhuis

v.v. ‘t Fean ‘58 heeft een omgeving waar gezond eten gemakkelijk is, omdat dit bijdraagt aan de gezonde leefstijl van onze leden en bezoekers. We vinden een gezond voedingsaanbod en een gezonde uitstraling belangrijk voor onze club. Daarom werken we volgens de Richtlijnen Gezondere Kantines die zijn opgesteld door het Voedingscentrum. We maken hiermee de gezonde keuze de makkelijke keuze. v.v. ‘t Fean ‘58 werkt structureel aan een gezonder clubhuis, dit doen wij o.a. door jaarlijks de kantinescan uit te voeren.

Klik hier om het beleidsplan te downloaden.

Clublogo/presskit

Voor een uniform gebruik van ons clublogo kan er via de onderstaande link een pakket met verschillende bestandsformaten worden gedownload.

Presskit v.v. ’t Fean ’58

Statuten

Download hier de statuten zoals die zijn vastgesteld door onze leden op de ledenvergadering van november 2021.

Statuten v.v. ’t Fean ’58

Overlijdensprotocol

Het protocol bij overlijden treedt na vaststelling door het bestuur van v.v. ’t Fean ‘58 in werking. Het protocol ligt voor een ieder ter inzage bij het secretariaat en wordt gepubliceerd op de website. Het protocol heeft betrekking op het overlijden van (ere)leden, bestuursleden, familieleden van de leden en sponsoren. Het protocol heeft tot doel een basis te bieden voor de snelle besluitvorming en communicatie in emotionele situaties.
Overlijdensprotocol

Protocol onderscheidingen

Tijdens de bijzondere ledenvergadering op vrijdag 6 februari 2015 hebben de leden unaniem ingestemd met de invoering van lid van verdienste en het voorgestelde beleid aangaande criteria bij de benoeming van ereleden en leden van verdienste. Hieronder vindt u het protocol onderscheidingen:
Protocol Onderscheidingen

Bespelen en onderhoud kunstgrasveld

Onderstaand een instructie hoe we om moeten gaan met het onderhouden en bespelen van ons kunstgrasveld. Deze informatie is samengesteld uit richtlijnen van de gemeente (verhuurder) en de KNVB. Alle velden worden voor trainingen en wedstrijden bij twijfel over de bespeelbaarheid gekeurd door een consul. Een consul is in dienst van de KNVB en zorgt voor de keuring van alle velden. Bij deze keuring wordt afgewogen of de spelers bij het bespelen van het veld extra risico op blessures lopen en of het kunstgrasveld bij het bespelen kan worden beschadigd. De beslissing of een (kunst)grasveld wél of niet mag worden bespeeld is voorbehouden aan de consul. De vereniging heeft daarop geen invloed. Om binnen onze vereniging duidelijkheid te verschaffen m.b.t. dit onderwerp is dit document opgesteld.
Onderhoud En Bespelen Kunstgrasveld

Informatiegids Feanstars

In deze informatiegids zijn allerlei nuttige tips en wetenswaardigheden verzameld die van belang zijn voor de ouders/verzorgers van de kinderen die lid zijn één van beide verenigingen en voetballen bij SJO Feanstars. Sinds 2007/2008 heeft een samenwerking tussen de voetbalverenigingen v.v. ’t Fean ’58 en v.v. Surhuisterveen geleid tot een gezamenlijke jeugdafdeling SJO Feanstars. In het beginsel werden de A, B en C junioren van beide voetbalverenigingen ondergebracht bij SJO Feanstars. Al snel werden hier de D pupillen aan toegevoegd. Met ingang van het huidige seizoen 2015/2016 zijn alle jeugdspelers ondergebracht bij de gezamenlijke jeugdafdeling.
De informatiegids hieronder te downloaden.
Informatiegids leiders en trainers SJO Feanstars 2020-2021

Beleidsplan Feanstars 2016-2020

In dit beleidsplan is beschreven hoe SJO Feanstars is gestructureerd, wat de algemene- en technische doelstellingen en visie zijn. Dit beleidsplan beoogt inzicht te geven in de organisatie. Aan het beleidsplan is een jaar gewerkt. Binnen de technische commissie is inhoud gegeven aan het technisch beleid, om zodoende de doelstellingen op technisch vlak van SJO Feanstars te kunnen halen. Vele onderdelen en elementen aangaande het beleid zijn beschreven. De besturen van beide moederverenigingen zullen bij uitvoering van dit beleid, daar waar mogelijk, financiële ruimte en faciliteiten, conform gemaakte afspraken, beschikbaar stellen. Na goedkeuring van de besturen van beide moederverenigingen zal dit beleidsplan geïmplementeerd worden in de jeugdafdeling per seizoen 2016-2017.
Beleidsplan Feanstars 2016-2020

Toestemming teamfoto’s SJO Feanstars

Dit jaar vragen we aan de ouders van de jeugdspelers vooraf toestemming voor het maken van de teamfoto met daarop hun zoon/dochter. Door de invoering van de AVG is deze toestemming vooraf nodig. De toestemming heeft betrekking op publicatie op de website, social media, kantines en voor intern gebruik. Bij het niet inleveren hiervan gaan wij ervan uit dat ouders stilzwijgend akkoord zijn.
Klik hier voor het toestemmingsformulier met betrekking tot de jeugdspelers.

Voor leiders/trainers/vrijwilligers
Omdat ook de leider(s) en trainer(s) in het kader van de AVG toestemming moeten geven voor het plaatsen van een teamfoto met hun afbeelding op de website, social media, kantines wordt ook aan hen expliciet toestemming gevraagd. Ook zij krijgen het verzoek om middels een speciaal formulier voor akkoord te tekenen.
Klik hier om het formulier bestemd voor vrijwilligers te downloaden.