Aanmeldformulier senioren

  Aanmelden als:

  Let op: dit formulier is alleen voor senioren, voor jeugd (tot en met 18 jaar oud), vul dit formulier. in.

  Persoonsgegevens

  Roepnaam:

  Voorletters:

  Achternaam:

  Geboortedatum:

  Geslacht:

  Nationaliteit:

  Soort identiteitsdocument:

  Documentnummer:

  Adresgegevens

  Straatnaam:

  Huisnummer en eventuele toevoegingen:

  Postcode:

  Woonplaats:

  Mobiel:

  Telefoon:

  E-mailadres:

  Overschrijving

  Indien je in de afgelopen 3 jaar bij een andere vereniging als spelend lid stond ingeschreven moet je overschrijving aanvragen bij je oude vereniging.

  Lid geweest van een andere vereniging?

  Zo ja, welke?

  KNVB nummer:

  Laatst gespeelde seizoen:

  Vrijwilligerswerk

  v.v. 't Fean '58 draait op vrijwilligers. Om de vereniging levensvatbaar te houden is het noodzakelijk dat leden en ouders van jeugdleden zich actief inzetten. Hieronder kun je aangeven wat voor type vrijwilligerswerk het beste bij jou past.

  Voorkeur vrijwilligerswerk:
  Bar-/keukenmedewerkerBestuurs-/commissielid(Jeugd)scheidsrechterKaderlid jeugd (trainer/leider)

  Contributie

  Met het versturen van dit formuleer verleen je, tot wederopzegging, machtiging aan de penningmeester van voetbalvereniging v.v. 't Fean '58 om van onderstaande IBAN elk halfjaar (augustus en januari) de bedragen af te schrijven welke zijn verschuldigd wegens contributie (en voor spelende leden ook de veroorzaakte boetes van de KNVB) ten behoeve van het lidmaatschap.

  IBAN-nummer:

  Ten name van:

  Overige

  Ik geef toestemming voor het maken en publiceren van foto's, lees hiervoor eerst onze privacypolicy.
  JaNee
  Overige (medische) aandachtspunten:

  Met het versturen van dit formulier ga je akkoord met onze algemene voorwaarden.