Sponsorcommissie

De sponsorcommissie is opgericht met als doel alle sponsoractiviteiten binnen de vereniging te coördineren. Dit houdt in dat de sponsorcommissie de contacten met de (potentiële) sponsoren aangaat en onderhoudt.

De sponsorcommissie vindt het belangrijk dat de sponsoren merken dat hun steun gewaardeerd wordt. Deze waardering uit zich o.a. in het aanbieden van verschillende reclamemogelijkheden. Bovendien worden er regelmatig activiteiten voor onze sponsoren georganiseerd (forumavonden, het bezoeken van een wedstrijd uit het betaalde voetbal enz.).

Naam Functie Telefoonnummer E-mail
Pieter van der Meer Voorzitter 06 – 53 34 72 41 mail
Lieuwe Helmus Secretaris 06 – 43 83 99 63 mail
Harm Vrij Penningmeester 06 – 15 85 36 30 mail
Klaas Grasdijk Lid 06 – 23 37 24 77 mail
Fokke Nicolai Lid 06 – 48 34 22 41 mail