De kleine verbouwing

Sinds de algemene ledenvergadering van 2017 is er een interieurcommissie opgericht ten behoeve van de inrichting van ons clubhuis. Meerdere leden gaven hierbij aan mee te willen denken over hoe we ons clubhuis efficiënter en sfeervoller kunnen gaan inrichten.

Deze commissie heeft het afgelopen jaar meerdere keren bijelkaar gezeten en plannen gemaakt voor ons clubhuis, waarbij er zowel naar het grote geheel als naar kleinere deelprojecten is gekeken. De eerste verandering zal in de winterstop zichtbaar worden, aangezien er in deze (korte) voetballoze periode een kleine verbouwing aan de bar zal worden uitgevoerd. Daarnaast zullen de luiken naar de keuken vergroot worden, zodat ons bar- en keukenpersoneel de klanten sneller en overzichterlijker kunnen bedienen. De koelkasten met hierin de dranken zullen op ooghoogte worden geplaatst, zodat het barpersoneel niet meer bij elk drankje door de knieën hoeft. Dit was een nadrukkelijke wens van vele barvrijwilligers, en dit probleem wordt dan ook gelijk meegenomen en opgelost.

Naast de bar en keuken is de commissie op dit moment ook bezig met het vernieuwen van het interieur, wij hopen hier dan ook spoedig een update over te kunnen geven!