Goalgetters liggen klaar in het clubhuis

Beste bezorgers van het clubblad. De Goalgetters liggen weer klaar in het clubhuis om te worden opgehaald. Succes!