Ledenvergadering goed bezocht

De ledenvergadering van v.v. ’t Fean ’58 werd op vrijdagavond 1 november bezocht door meer dan 50 leden. Voorzitter Gerard Veenstra nam, in zijn opening, de leden mee langs de diepte- en hoogtepunten en de vele activiteiten van het afgelopen seizoen. Bij de mededelingen maakte hij bekend dat in goed overleg, na een driejarige goede samenwerking, het contract met de hoofdtrainer Jacob Russchen niet wordt verlengd.

Na de bespreking van het jaarverslag en de financiele overzichten en begroting werd afscheid genomen van twee bestuursleden. Conny Notebomer en Jan van der Velde waren niet herkiesbaar. De leden ondersteunden de voordracht van Wessel Westra als opvolger van Jan. Het bestuur is nog op zoek naar een opvolger voor Conny. Beide vertrekkende bestuursleden werden geroemd om hun betrokkenheid en inzet en kregen bloemen van de voorzitter.