Ledenvergadering ’t Fean ’58 unaniem achter onderzoek samenwerking/fusie met v.v. Surhuisterveen

Surhuisterveen – Het bestuur van ’t Fean ’58 kwam op de, drukbezochte, algemene ledenvergadering vanavond met een voorstel om een onderzoek te starten naar een verregaande vorm van samenwerking tussen de beide voetbalverenigingen in Surhuisterveen. Aanleiding tot een interessante discussie was het agendapunt: Voetbal en verbinding in Surhuisterveen. De toekomstvisie die het bestuur voor ogen heeft komt grotendeels voort uit het succes van de Feanstars, de gezamenlijke jeugdafdeling van de beide Feanster clubs. In 2007 besloten beide ledenvergaderingen, ook al unaniem, tot een samenwerking die vaak wordt geroemd door bezoekende verenigingen. Het enthousiasme binnen de jonge organisatie is groot, de resultaten stijgende en dat smaakt naar meer. De vergadering zag met een fusie meer voordelen dan nadelen, ook financieel en met het oog op de krapper wordende accommodatie. 

Nadat het voorstel met applaus werd aangenomen deelde de voorzitter mee dat er op korte termijn zal worden geprobeerd alle neuzen de goede kant op te krijgen.