Nieuwe statuten ’t Fean ’58 in samenwerking met Sekuer Notarissen

Al enige jaren is er door het bestuur van ’t Fean ’58 gewerkt aan nieuwe statuten. De oude dateren van 1976 en waren nodig aan een opfrisbeurt toe. Op de in november 2021 gehouden ledenvergadering stemden de leden, met enkele aanpassingen, in met een wijziging van de statuten. Samen met Sekuer Notarissen is hard gewerkt aan het realiseren van het fundament onder onze vereniging. In de nieuwe statuten is rekening gehouden met de KNVB-richtlijnen en de nieuwe wetgeving omtrent bestuursaansprakelijkheid. De nieuwe statuten kunnen ook als basis dienen voor de nieuwe fusieclub.

Notaris Ynskje Hoekstra en Tineke Castelein van Sekuer Notarissen overhandigden, na het passeren van de akte, de nieuwe statuten aan penningmeester Bert Jan Alserda.

Wij zijn Sekuer Notarissen zeer erkentelijk voor de juridische ondersteuning en zien uit naar een verdere samenwerking. 

De nieuwe statuten zijn hier te downloaden.