Positief overleg ’t Fean ’58 en gemeente Achtkarspelen over onderhoud speelvelden

De problemen over het onderhoud van de speelvelden van ’t Fean ’58 zijn uit de lucht. Er heeft inmiddels een gesprek plaatsgevonden tussen het bestuur van de Feanster zaterdagvereniging en wethouder Jouke Spoelstra van de gemeente Achtkarspelen.

“Het overleg is in een prima sfeer verlopen”, zegt Gerard Veenstra, voorzitter van ’t Fean ’58. “Het was goed dat beide partijen om de tafel zijn gaan zitten.” Daar was Jouke Spoelstra het mee eens. “Zelf kom ik ook uit de voetbalwereld. Wij als gemeente begrijpen heel goed dat jullie vrijwilligers teleurgesteld waren. Zij zetten zich op velerlei manieren in voor de vereniging, dus ook voor de accommodatie en de speelvelden. Wij waarderen dat, we weten hoe belangrijk vrijwilligers zijn.”

De wethouder onderstreepte dat met het overhandigen van een fraai boeket bloemen aan Henk Schievink, een van de vele vrijwilligers van ’t Fean ’58. “Met dit gebaar gaat het niet alleen om het feit van het niet naar wens maaien van de speelvelden. Maar hiermee wil ik tevens de waardering uitspreken richting alle vrijwilligers en duidelijk maken dat we als gemeente sport zeker centraal stellen”, aldus de wethouder.

dscf2315

Een fraai boeket bloemen voor vrijwilliger Henk Schievink uit handen van wethouder Jouke Spoelstra.

dscf2321

Het overleg over het onderhoud van de speelvelden met v.l.n.r. wethouder Jouke Spoelstra, Sjoerd Venema (Gemeente Achtkarspelen), Gerard Veenstra, Wietze Laanstra, Roel Postma en Deborah Haisma (Gemeente Achtkarspelen).