Reglement Schijt Je Rijk

Inleiding

• Op zaterdagavond 23 Juni 2018 om 18:00 uur wordt er een koe losgelaten op het hoofdveld van v.v ’t Fean 58; zodra de koe op het veld staat, is de wedstrijd begonnen.
• Het veld wordt opgedeeld in duizend (1000) kavels.
• Iedereen kan een kavel d.m.v. een lot kopen, de prijs van een lot is 10 euro.
• Op de kavel waar de koe als eerste een koeienvlaai legt, zal de hoofdprijs vallen.
• Alle omringende kavels winnen ook een prijs.
• De organisatie zal een persoon aanwijzen die toezicht houdt op het verloop van de Schijt-je-rijk wedstrijd (hierna te noemen ‘toezichthouder’).

Prijzen

  • 1e prijs: € 1000,-
  • 2e prijs: € 100,-
  • 3e prijs € 50,

Verkoop en aanduiding van de kavels

• Iedereen kan kavels kopen via loten die zowel verkocht worden door leden van de A-selectie als achter de bar in het clubhuis van v.v.’t Fean 58.
• De lotenverkoop zal starten op 12-05-2018.
• Het sluitingsmoment van de loten verkoop is op 22 juni 2018.
• Indien niet alle loten zijn verkocht op 22 juni 2018, zal het aantal kavels op het veld gelijk worden aan het aantal verkochte loten.
• Elk lot (nummer 1 t/m 1000) zal door middel van loting gekoppeld worden aan een kavelnummer (k-1 t/m k-1000).
• De koppeling van de loten aan een kavel zal plaats vinden op zaterdag 23 juni 2018 om 13:00 uur in het clubhuis van v.v. ’t Fean 58.

Plaatsbepaling koeienvlaai

• Het veld is digitaal gefotografeerd. Op deze foto zijn de 1000 kavels te zien.
• Op de plaats waar de koe als eerste haar vlaai neerlegt, wordt een vlag in de grond gestoken.
• Indien de koe na 210 minuten(lees 21:30 uur) niet aan de prijswinnende voorwaarde heeft voldaan, wordt het winnende vak, het vak waar op dat moment de koe haar rechterachterpoot staat. Op deze plek zal een vlag in de grond gestoken worden.
• Vervolgens worden de coördinaten van de plaats van de vlag bepaald door middel van GPS.
• De exacte locatie van de vlaai zal nu oplichten op de digitale foto van het veld.
• Er wordt bepaald binnen welk kavel de coördinaten vallen.
• Dit zal worden gedaan door de toezichthouder.
• De plaatsbepaling zal zichtbaar zijn in het clubhuis van v.v.’t Fean 58.

De koeienvlaai

• Kleine behoeftes tellen niet mee, enkel wanneer er een koeienvlaai ligt, hebben we een winnaar van de hoofdprijs.
• Enkel de toezichthouder en de eigenaar van de koe mogen het speelveld betreden, dit aangezien de koe niet gestoord mag worden.
• Als de toezichthouder de vlaai niet goedkeurt, (dit gaat op zicht en niet op geur) gaat de wedstrijd gewoon door.

Wat mag NIET als de koe op het veld is, totdat de koe haar vlaai gelegd heeft?

• Buiten de toezichthouder en de eigenaar van de koe mag er niemand het veld betreden.
• Schrikbewegingen naar de koe zijn niet toegestaan.
• Er mag niet op de afrastering van het veld geslagen en/of geschopt worden.
• De koe mag niet gelokt worden.
• Er mag niets naar de koe op het veld geworpen worden.
• De organisatie beslist bij een situatie waar dit reglement NIET in heeft voorzien. Hierover kan niet worden gecorrespondeerd.
• Indien u door overtreding van het reglement gediskwalificeerd wordt, zal uw kavel in het bezit komen van v.v. ’t Fean 58.

Wanneer is de prijsuitreiking?

• De prijsuitreiking zal spoedig na de wedstrijd “Schijt Je Rijk” plaats vinden in het clubhuis van v.v. ’t Fean 58.
• Mocht een winnaar van een prijs om welke reden dan ook niet aanwezig zijn, dan wordt de prijs op een nader te bepalen moment uitgereikt.
• De winnende kavelnummers met bijbehorend lotnummer worden bekend gemaakt in het clubhuis van v.v. ’t Fean 58 en op de website van de voetbalvereniging (www.fean58.nl).
• De publicatie op de website zal voor 25 juni 2018 plaats vinden.

Mocht u vragen hebben, dan kunt u ten allen tijden contact opnemen via het mailadres: schijtjerijk@fean58.nl

Wij als organisatie van “Schijt-je-rijk’’ wensen u namens v.v. ’t Fean 58 veel succes!

Met vriendelijke groet,

Harm Vrij
Jelte Bottema
Erwin Vos
Frank Veenstra