Samengaan jeugd in SJO Feanstars

Beste ouders, leiders, trainers, spelers,

Als Feanstarscommissie, jeugdcommissie ’t Fean ’58 en v.v. Surhuisterveen, kunnen we jullie melden dat de complete jeugdafdeling met ingang van het nieuwe seizoen 2015-2016 met alle jeugd verder gaat onder de vlag van SJO FEANSTARS. Onder het motto “EINDELIJK GAAN WE SAMEN” zijn we achter de schermen druk bezig veel praktische zaken verder op elkaar af te stemmen. De beide jeugdcommissies zullen worden toegevoegd aan een ‘nieuwe’ Feanstarscommissie. Met elkaar willen we een sterke organisatie neerzetten.

Via de website was al duidelijk dat beide ledenvergaderingen ‘groen’ licht hadden gegeven om de verdere samenwerking vorm te geven. Dat het lang stil bleef, wil niet zeggen dat er niet hard gewerkt werd aan verdere samenvoeging. Diverse werkgroepen zijn nog steeds druk bezig om alles op tijd klaar te hebben voor het nieuwe seizoen.

Met betrekking tot de indeling van de pupillen voor het nieuwe seizoen is er een werkgroep van beide verenigingen in het leven geroepen. Om één en ander zo vloeiend mogelijk te laten lopen zal deze werkgroep Technische Commissie ( TC ) een voorlopige indeling maken. Uiteraard is hierbij de informatie van de trainers en leiders ook in meegenomen. Daarnaast zijn het afgelopen seizoen door de verschillende leden van de TC vele wedstrijden bekeken. De selecties zullen op maandag 15 juni via de mail en via de internetsites kenbaar worden gemaakt.

Binnen de TC is er uitgebreid gesproken over de criteria die het wil hanteren bij het samenstellen van de selecties. Zorgvuldigheid staat hierbij hoog in het vaandel. Een selectie team wordt ingedeeld aan de hand van kwaliteit en potentie. Indien er voldoende kwaliteit en potentie aanwezig is zullen er twee selectieteams worden samengesteld. Een selectie team speelt op minimaal 1e klas niveau. De resterende spelers zullen verdeeld worden onder de overige teams. Selectiecriteria hiervoor zijn: vriendjes, school, leeftijd, vorig team, beschikbare trainers/leiders etc.

Gezien de huidige ledenlijsten zullen in het nieuwe seizoen 1 A-team, 2 B-teams, 3 C-teams, 5 D-teams waarvan 1 Meisjes D-team, 5 E-teams en 5 F-teams van start gaan. Tevens zullen we starten met een aantal H-teams (4×4 voetbal). De huidige voetbalschool onder leiding van Andre van der Molen en Fokko Kooistra zal worden voortgezet voor de Feanstars-pupillen. Daarnaast zullen wij voor de vaste keepers van de junioren en pupillen een keeperstraining verzorgen.

Er moet natuurlijk heel veel gebeuren om alles in elkaar te laten vloeien. Niet alles zal in één keer goed gaan. Probeer hier positief mee om te gaan. En als er een beroep op je/u gedaan wordt , help dan mee om onze jeugdafdeling tot een succes te maken.

“SJO FEANSTARS , DAAR MOET JE ZIJN !”

De ‘nieuwe’ Feanstarcommissie