Snertactie groot succes!

Afgelopen vrijdag en zaterdag is weer een flinke groep vrijwilligers op stap gegaan om in Surhuisterveen snert te verkopen. Een gat in de soepmarkt en op het juiste moment in het jaar, want er werd flink verkocht. De uiteindelijke opbrengst wordt zeer binnenkort bekend gemaakt op deze site. Na jaren van “snertlooshheid” lijkt dit weer een eerste aanzet om de traditie in ere te herstellen. Grote dank gaat natuurlijk uit naar alle vrijwilligers en vooral de leden van de activiteitencommissie.