Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Het bestuur van ’t Fean ’58 nodigt al haar leden uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering, seizoen 2021-2022.

Deze wordt gehouden in ons clubhuis op vrijdag 11 november 2022. Aanvang: 19.30 uur.

Vanaf 19.00 uur liggen alle documenten ter inzage en krijgt iedereen de gelegenheid deze door te nemen.

Uw bijzondere aandacht voor agendapunt 10, fusie ontwikkelingen. Dit punt heeft een informerend karakter, het is niet besluitvormend.

Het besluit aangaande een fusie zal worden genomen in een Bijzondere Ledenvergadering begin 2023.

Het Bestuur