Uitnodiging Bijzondere Leden Vergadering 17 februari 2023

Het bestuur van ’t Fean ’58 nodigt al haar leden van 18 jaar en ouder én ouders/verzorgers van leden jonger dan 18 jaar uit voor het houden van een Bijzondere Leden Vergadering.

Deze BLV zal worden gehouden op 17 februari 2023 in de Lantearne.

Bij onvoldoende aanwezigheid vindt een tweede BLV plaats op 10 maart 2023.

Het bestuur stelt voor een fusie aan te gaan met vv Surhuisterveen per zomer 2023 (zie ook het uitgebreide fusievoorstel).

Kinderen jonger dan 18 jaar kunnen zich laten vertegenwoordigen door hun ouders/verzorgers.

Bent u als lid verhinderd? Dan kunt u middels een machtigingsformulier een ander lid machtigen om namens u te stemmen. Een lid mag maximaal 2 machtigingsformulieren inleveren. 

Werkwijze:

1.      Lid meldt zich bij binnenkomst (of ouder/verzorger van een jeugdlid) bij de stemregistratie

2.      Aanwezigheid wordt afgetekend op de ledenlijst 

3.      Lid overhandigt eventuele machtigingsformulieren (max 2)

4.      Machtigers worden afgetekend op de ledenlijst

5.      Lid ontvangt het juiste aantal stemkaarten

Het fusievoorstel, de agenda, een machtigingsformulier en andere documenten treft u aan onder dit bericht. Deze documenten liggen vanaf heden ook ter inzage in de bestuurskamer.

Bestuur ’t Fean ’58


Voor vragen kan contact op worden genomen met Gerard Veenstra:

Email:         voorzitter@fean58.nl

Telefoon:     06-10102547