Uitnodiging ledenvergadering

Hierbij ontvangt u de officiële uitnodiging om, fysiek of online, aanwezig te zijn bij de ledenvergadering op vrijdag 20 november 2020, aanvang 19.30 uur. 

Het bestuur organiseert een ledenvergadering welke zowel fysiek als online bij te wonen is. In verband met de Corona maatregelen is het bestuur genoodzaakt het huidige beleid iets aan te passen: 

  • Registratie voor aanwezigheid is verplicht, zowel fysiek als online. Wij ontvangen uw aanmelding graag middels onderstaand inschrijfformulier, voor 13 november 2020;
  • U krijgt een bevestiging van uw inschrijving voor de ledenvergadering en/of het inloopspreekuur in de mail;
  • I.v.m. de maatregelen zijn er maar een beperkt aantal fysieke plaatsen beschikbaar: vol = vol;
  • Nadere informatie over de online ledenvergadering wordt per mail toegezonden. 

Als u zich inschrijft voor de online ledenvergadering, dient u een geldig e-mailadres op te geven. De link voor de toegang van de online ledenvergadering zal naar dit e-mailadres worden verstuurd.  

Inloopspreekavond
In verband met de vertrouwelijkheid van o.a. de financiële cijfers, presenteert het bestuur de officiële stukken niet tijdens de (online) ledenvergadering. Er wordt een inloopspreekavond georganiseerd voor de leden die de officiële stukken in willen zien en vragen willen stellen (financiële verslaglegging, jaarverslag seizoen 2019-2020, notulen ledenvergadering 2019 en een uitwerking van de statutenwijziging).

Namens het bestuur,

Gerard Veenstra                                                          Jantsje Elzinga

Voorzitter                                                                    Secretaris

Klik hier voor de agenda.

Aanmeldformulier ledenvergadering:

Aanmelden is niet meer mogelijk