Update kunstgrasvelden

Van de Gemeente Achtkarspelen ontving ’t Fean ’58 onderstaand bericht met betrekking tot de kunstgrasvelden.

Geachte heer, mevrouw,

In onze e-mail van donderdag 6 oktober jl. geven wij aan u op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot de kunstgrasvelden.

Eergisteren heeft de KNVB met onder andere het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Vereniging Sport en Gemeente (VSG), Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en vertegenwoordigers uit de kunstgrasbranche rond de tafel gezeten om te bespreken wat de vervolgstappen zijn om de onzekerheid over kunstgras weg te nemen. Op de website van de KNVB (http://www.knvb.nl/nieuws/organisatie/berichten/20861/rivm-presenteert-feiten-over-kunstgras-voor-het-nieuwe-jaar) vindt u een terugkoppeling van dit gesprek.

Vooralsnog ziet de gemeente geen aanleiding om de kunstgrasvelden te sluiten of om andere maatregelen te nemen. Het RIVM gaat per direct aan de slag met het nieuwe onderzoek. De uitkomsten worden voor het nieuwe jaar gepresenteerd. Wij zien deze uitkomsten met veel belangstelling tegemoet. Zodra er nieuwe informatie is, delen wij dit met de verenigingen.