Verplaatsing feest Club van 100

In de afgelopen periode hebben we het jaarlijkse feest voor de leden van de Club van 100 geëvalueerd en met elkaar besproken. Één van de zaken die we daarin wensen te veranderen is de opkomst tijdens dit feest. Om die reden hebben we eind vorig jaar besloten dat we het jaarlijkse feest gaan organiseren in maart 2018.

Ondertussen zijn we benaderd door de jubileum commissie en is de Club van 100 gevraagd om mee te kijken naar de mogelijkheden om het 60 jarige bestaan van onze vereniging te ondersteunen. Deze aanvraag is naar voren gekomen tijdens de jaarlijkse ledenvergadering.

Vanuit die aanvraag hebben we besloten om het beschikbaare budget voor het jaarfeest van de leden van de Club van 100 over te zetten naar het eindfeest tijdens de jubileum vieringen. Uiteraard houden we daarin rekening met onze leden, die we tijdens dit feest gaan voorzien van een aantal consumptiebonnen.

We hopen door middel van deze actie dat we op een positieve manier kunnen bijdragen aan de festiviteiten en dat we met alle leden van de Club van 100 een prachtig feest tegemoed gaan.

Namens de Club van 100