Verplicht uitwijken kunstveld

Met ingang van 6 februari j.l. heeft de KNVB beslist dat wij vanaf deze datum verplicht worden om bij afkeuren van het hoofdveld uit te wijken naar het kunstveld. Dit betekent in het kort dat vanaf nu alle wedstrijden van het 1e door zullen gaan of er moet sneeuw op het kunstveld liggen. Voor de andere senioren teams betekent dit dat wanneer zij op het zelfde tijdstip ingepland staan op het kunstveld en het hoofdveld wordt afgekeurd hun wedstrijd komt te vervallen en opnieuw ingepland zal gaan worden.