Voorlopige teamindeling SJO Feanstars seizoen 2018/2019

Al enige tijd zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe voetbalseizoen. Daar komt veel bij kijken. Voordat onze teams straks in augustus de trainingen weer kunnen aanvangen, maken vele vrijwilligers overuren. We zijn dan ook erg blij met deze vrijwilligers die het jeugdvoetbal in Surhuisterveen een warm hart toe dragen en het mogelijk maken dat er iedere week weer gevoetbald kan worden. We nemen u graag mee in onze voorbereidingen voor het nieuwe seizoen.

Indeling
Inmiddels zijn we als Feanstarscommissie drie jaar bezig om sturing te geven aan de complete jeugdafdeling van beide moederverenigingen en bestaat de jeugdafdeling inmiddels al weer 10 jaar! De technische commissie (TC) houdt zich bezig met de voetbaltechnische zaken. Deze TC bestaat uit dertien leden, waarvan drie commissieleden zitting hebben in het (dagelijks) bestuur van SJO Feanstars. Vanaf februari is er gewerkt aan de indeling van de teams voor volgend seizoen. Het mag duidelijk zijn dat hier niet over één nacht ijs is gegaan. De technische commissie doet een voorstel betreffende de teams en de indeling. Hoeveel teams kunnen we maken en wie speelt er in welk team? Ze proberen iedere speler zo goed mogelijk in te delen. Dat doen ze als eerste door te selecteren op voetbalkwaliteit, maar ook kijken ze naar de teamsamenstelling of wellicht zijn er bijzondere omstandigheden. Vervolgens is deze indeling door de Feanstarscommissie vastgesteld en goedgekeurd. De criteria voor indeling staan beschreven in het beleidsplan en in de informatiegids voor ouders/verzorgers. Beide documenten zijn te vinden op de websites

Nieuwe spelvormen, verlate competitie
Inmiddels wennen we steeds meer aan de nieuwe benamingen voor het jeugdvoetbal. De ‘oude’ aanduidingen A- tot en met C-junioren en D- tot en met F-pupillen verdwijnen steeds meer uit de volksmond, en maken plaats voor de nieuwe internationaal gebruikelijke aanduidingen van JO19 (Jeugd Onder 19) tot JO7.
Met ingang van het afgelopen seizoen is de KNVB gestart met de nieuwe spelvormen bij de JO7, JO8 en JO9. De KNVB heeft ervoor gekozen de veranderingen gefaseerd in te voeren: de eerste groepen die anders zijn gaan spelen zijn de JO7, JO8 en JO9 en voor het volgend seizoen zullen ook de JO10, JO11 en JO12 volgens de nieuwe spelvormen voetballen. De wijzigingen zijn behoorlijk en hebben onder andere betrekking op de afmeting van de speelvelden en de spelregels. Via deze link krijgt u een heldere uitleg wat er is veranderd en wat er het komende seizoen gaat veranderen. Hierin is ook aandacht voor de rol van de ouders. Bij de indeling van de pupillen volgen we voor een groot deel de visie van de KNVB: waar mogelijk per geboortejaar indelen en inschrijven als JO8, JO9, JO10, JO11, JO12 en JO13 , en de meest talentvolle spelers één jaargang hoger mee laten spelen.

JO19
Voor volgend seizoen hebben we twee teams in deze leeftijdscategorie. De JO19-1 zal uitkomen in de 1ste klasse en is een selectieteam. De JO19-2 bestaat voor een groot deel uit eerstejaars spelers en wordt ingeschreven op 3de klasse niveau. Beide teams spelen een najaars- en voorjaarsreeks. We zijn verheugd met het feit dat we in deze leeftijdscategorie nog twee volwaardige teams kunnen samenstellen.

JO17
Dit seizoen hebben we twee JO17-teams. De JO17-1 zal net als dit seizoen uitkomen in de 1e klasse. Vorig seizoen zat het team dicht tegen promotie naar de hoofdklasse aan. We hopen het volgend seizoen deze stap te kunnen zetten. Deze ambitie past bij de omvang van onze jeugdafdeling en staat beschreven in beleidsplan van SJO Feanstars. De JO17-2 gaat uitkomen in de 3e klasse. Deze teams spelen een najaars- en voorjaarsreeks.

MO17
Voor het eerst in het bestaan kunnen we een MO17 team inschrijven. Het meisjesvoetbal zit duidelijk in de lift, mede dankzij een enthousiaste werkgroep. Het team wordt ingeschreven op 2e klasse niveau. De werkgroep is erg actief op Facebook, Twitter en Instagram en is te volgen onder de naam ‘feanstarsmeiden’.

JO16
Nog geen teams ingeschreven.

JO15
In de categorie van de JO15 kunnen we vier teams inschrijven! De JO15-1 speelt weer 1e klasse en heeft promotie naar hoofdklasse net misgelopen. We hopen volgend seizoen deze stap te kunnen zetten met een talentvolle lichting. De JO15-2 komt weer uit in 2e klasse, de JO15-3 in de 3de klasse en de JO15-4 komt weer uit in de 4e klasse. Alle teams spelen in een najaars- en voorjaarreeks.

JO14
Nog geen teams ingeschreven

JO13
Hier worden twee teams ingeschreven. De JO13-1 komt na een uitstekend seizoen weer uit in de hoofdklasse. Zij spelen een hele competitie. De JO13-2 komt volgend seizoen uit in de 4e klasse. De JO13-2 speelt een najaars- en voorjaarreeks.

MO13
We kunnen voor volgend seizoen een meisjesteam inschrijven in deze leeftijdscategorie. Er is in overleg besloten uit te komen in 8-tegen-8 competitie. Uiteraard kunnen we nog speelsters gebruiken. Dus wil je meespelen met ons meisjesteam, meld je aan via het formulier op de websites! De MO13-1 komt uit in de 1e klasse.

JO12
Dit seizoen kunnen we één JO12 formeren. Ze komen uit in een 8-tegen-8 competitie en spelen volgens de nieuwe spelvormen. Het zijn spelers met geboortejaar 2007. Het team speelt op een versmald, half veld (meer informatie in bovenstaande link over nieuwe spelvormen). Het team komt uit in 2e klasse.

JO11
Ook de JO11 teams spelen volgens de nieuwe spelvormen en spelen 8-tegen-8 op een versmald, half veld. Het zijn spelers met geboortejaar 2008. We kunnen drie JO11-teams inschrijven voor volgend seizoen. De JO11-1 komt uit op hoofdklasse niveau. De JO11-2 is ingeschreven in de 3de klasse en de JO11-3 komt uit in de 4de klasse.

MO11
We kunnen voor volgend seizoen een meisjesteam inschrijven in deze leeftijdscategorie. Ook zij gaan spelen volgens de nieuwe spelvormen en komen uit in de 1e klasse. Uiteraard kunnen we nog speelsters gebruiken. Meld je aan via het aanmeldformulier op de websites!

JO10
Ook dit is een nieuwe leeftijdscategorie met spelers van het geboortejaar 2009. Deze leeftijdscategorie spelen volgens de nieuwe spelvormen; 6-tegen-6 op een kwart speelveld met pupillengoals. Er worden drie teams ingeschreven. Ook hier geldt dat de JO10-1 het selectieteam is en uitkomt op hoofdklasse niveau. De JO10-2 en de JO10-3 worden ingeschreven op 3de klasse niveau

JO9
Deze teams gaan door met het spelen volgens nieuwe spelvormen; 6-tegen-6 op een kwart speelveld met pupillengoals. Het zijn spelers van geboortejaar 2010. Er worden 3 teams ingeschreven in deze leeftijdscategorie. Ook hier geldt dat de JO9-1 uitkomt in de hoofdklasse. De JO9-2 komt uit in de 2de klasse en de JO9-3 komt uit in de 4e klasse.

JO8
Beide teams gaan spelen volgens de nieuwe spelvormen; 6-tegen-6 op een kwart speelveld met pupillengoals. Het zijn spelers van geboortejaar 2011. Er worden 2 teams ingeschreven in deze leeftijdscategorie. De JO8-1 komt uit op hoofklasse niveau en de JO8-2 komt uit op 3e klasse niveau. We verwachten in de loop van het seizoen meerdere teams te kunnen inschrijven.

JO7
Er zijn inmiddels genoeg aanmeldingen om één team in te schrijven. Het team speelt volgens de nieuwe spelvormen; 4-tegen-4 op een speelveld van 30 bij 20 meter en doelformaat 3 bij 1 meter. Het zijn spelers van geboortejaar 2012 en jonger. Spelers vanaf 5 jaar kunnen lid worden. Hoewel er op dit moment één team ingeschreven in deze leeftijdscategorie, maar we verwachten bij aanvang van het seizoen nog wel de nodige aanmeldingen van nieuwe jonge spelertjes.

Leiders, trainers en overige vrijwilligers
Nu de teamindelingen klaar zijn, is de technische commissie al een tijdje bezig met het benaderen van trainers en leiders voor de teams. Gelukkig gaat dit op een veelal positieve manier en iedereen is over het algemene van goede wil wanneer het de begeleiding van de teams betreft. Maar er moet wel worden gezegd dat er voor verschillende teams nog begeleiding wordt gezocht. Welke vacatures er nog zijn, wordt duidelijk bij de teamindeling. Er staat dan bij het betreffende team geen leider, trainer en/of grensrechter genoemd. Natuurlijk hopen we dat deze lege plekken zullen worden ingevuld, helpt u hieraan mee?
Mocht dit onverhoopt niet lukken, zijn we als Feanstarscommissie genoodzaakt om een team zonder begeleiding uit de competitie te halen. Hoewel we dit uiteraard niet zomaar doen, heeft de ervaring van de afgelopen seizoenen geleerd dat dit uiteindelijk de enige manier is om duidelijk te maken dat we als ouders samen verantwoordelijk zijn om de jeugd te kunnen laten voetballen.

Scheidsrechters
Zonder scheidsrechters geen voetbal. We zijn ook bezig om ook voor volgend seizoen dit weer goed te regelen. Met name voor de oudere jeugd is het lastig om elke week een scheidsrechter te vinden. Afgelopen seizoen zijn er leden actief begeleid bij het fluiten van wedstrijden van de JO13 en de junioren. Als je belangstelling hebt om volgend jaar wedstrijden te fluiten en hierin begeleiding te krijgen, geef dit dan door aan Gerard Atsma.
Voor de jongste pupillen (t/m de JO10) is er de rol van spelbegeleiders. We hopen dat ouders op deze laagdrempelige manier kennis willen maken het leiden voor een wedstrijd. Voor meer info over de rol van spelleider verwijzen we u naar bovenstaande link

Vragen?
Heeft u vragen of zijn er onduidelijkheden dan kunt u terecht bij de bij de coördinatoren. Van de verschillende leeftijdscategorieën of bij technische zaken van de Feanstarscommissie. Namen en telefoonnummers staan in de informatiegids voor ouders, uitgegeven door de SJO Feanstars.

De indeling 2018-2019 vinden jullie hier.

De Feanstarscommissie