Zwarte Pieten Disco

Afgelopen vrijdagmiddag had de Feanstarscommissie een disco georganiseerd voor de kleinste jeugd van onze verenigingen. DJ Linze van Dellen stond om kwart voor vijf klaar om eerst voor de kleinste jeugd de hipste zwarte pieten muziek door de kantine te laten schallen.
In een mooi versierde kantine deden zo’n 45 mini– en F-pupillen zich te goed aan pepernoten, muziek, dansen, springen en gek doen. Na ongeveer een kwartietje werd er op de ramen gebonkt en drongen vier zwarte pieten het clubhuis binnen om zich te mengen tussen de kinderen.
Er werd gedanst, polonaise gelopen en ook de toekijkende ouders werden ingeschakeld om boogjes te vormen waar de lange rij polonaise lopende kinderen onderdoor moesten lopen.
Opvallend waren de verschillende, hele  mooie versierde kleine zwarte pieten die zich onder de kinderen bevonden. De vier echte Zwarte Pieten hadden het daarmee ook erg moeilijk om uit deze kinderen de mooiste Piet te zoeken. De prijs ging uiteindelijk naar Demian Hamstra, nog maar net nieuw bij de Feanstars MP, die prachtig was opgemaakt als een echte Voetbal-Zwarte-Piet. Bij de F-pupillen ging de prijs naar Vincent Cornello. Ook hij was volledig verkleed als Zwarte Piet. Beide winnaars kregen uiteraard een presentje van de Zwarte Pieten.
Toen om half zes de lichten aangingen stonden alle leiders van de pupillen al klaar te helpen om  iedereen te voorzien van een presentje omdat de Zwarte Pieten natuurlijk niet alle kinderen tegelijk konden bedienen. De kinderen werden bij de uitgang nog getrakteerd op een mandarijntje en konden in gezelschap van hun ouders huiswaarts om af te koelen van dit intensief uurtje.

Na een korte pauze om de kantine iets te fatsoeneren werd om zes uur de groep E-pupillen ontvangen. En kleine 25 pupillen hadden zich verzameld om te hossen, te dansen en natuurlijk om veel, heel veel pepernoten te verzamelen en op te eten. Gelukkig waren de Zwarte Pieten nog in de buurt en konden zijn zich ook hier tussen de groep mengen. Ter plekke werd besloten om met z’n allen en met de Zwarte Pieten een stoelendans te gaan houden. Dit bleek een gouden zet want alle betrokkenen deden hun uiterste best om dit spel te gaan winnen. DJ Linze had passende muziek en elke keer als de muziek abrupt stopte begon weer de strijd om de gereed staande stoelen. Uiteindelijk moesten alle pupillen hun meerdere erkenning in Vigo de Roo die het presentje als winnaar in ontvangst mocht nemen van de Zwarte Pieten. Na een beker ranja werd er ook hier weer uitbundig gedanst en werd er zelfs inrijen en verschillende andere formaties gedanst, uiteraard met de Zwarte Pieten in de voorste rij. Ook hier verschenen van alle teams een leider om de presentjes rond te helpen delen die de Zwarte Pieten ook voor deze pupillen hadden meegebracht waarna ook zij de reis naar huis konden aanvangen.

Nog lang niet naar huis konden de Zwarte Pieten welke werden bedankt door de Feanstarscommissie waarna ze verder het land in trokken om nog veel meer kinderen in deze drukke tijd te voorzien van vertier en kadootjes.  De Feanstarscommissie kon weer terug kijken op een geslaagd festijn.

Meet foto’s van Florin van de Zee zijn hier te vinden.

er zijn geen afbeeldingen gevonden